Sportovní klub policie Nový Jičín, z.s.

ul. Svatopluka Čecha 11, 741 11 Nový Jičín.

polchod@seznam.cz

INFORMACE - Vyhodnocení


Vzhledem k tomu, že nemáme podepsanou dohodu s organizátory vojenských pochodů, nemůžeme zaznamenávat účast na našem pochodu do tzv. POCHODOVÉHO PASU.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši účast.