"Sport pro všechny - sportuj s námi".

Sportovní klub policie Nový Jičín, z.s.

ul. Svatopluka Čecha 11, 741 11 Nový Jičín.

polchod@seznam.cz

PROPOZICE

I. Všeobecná ustanovení

Pořadatel:                          SKP Nový Jičín - oddíl nohejbalu.

Datum konání:                    26. května 2018.

Místo startu a registrace:    bude upřesněno. 

Přihlášky:                            do 20. dubna 2018 nebo do dosažení počtu účastníků max. 500 osob,

                                          1) na e-mail: polchod@seznam.cz s uvedením:

                                               - hodn., titul, jméno a příjmení,

                                               - příslušnost k ozbrojené složce nebo složce IZS (Armáda ČR, Policie ČR, HZS ČR,

                                                  Vězeňská služba ČR, Městská policie, civil apod.),

                                               - délka trasy - bude upřesněno do 15.1.2018.

                                            2) cestou elektronického formuláře uvedeného na těchto stránkách.

Startovné:                              500,- Kč

                                             20 euro   - při platbě ze zahraničí                                                                                  

                                              v ceně startovného je zahrnuta pamětní medaile se stužkou, certifikát, mapové podklady

                                              pochodu, značení trasy a pitný režim),

Zdravotní zabezpečení:              1) zajištěno cestou RZS - linka tísňového volání 155,

                                               2) účastníci pochodu startují na vlastní nebezpečí, pořadatel doporučuje uzavření pojištění pro

                                                    případ zranění.

 

II. Tecnická ustanovení

Délka trasy:                                bude upřesněno do 15.1.2018

                                                    - bez omezení věku.

                                                   trasu lze absolvovat pouze chůzí nebo během.

                                                   bude upřesněno do 15.1.2018

                                                    - bez omezení věku.

                                                   trasu lze absolvovat pouze chůzí nebo během.

                                                    bude upřesněno do 15.1.2018

                                                    - osoby starší 18 let.

                                                   trasu lze absolvovat pouze na horském kole, povinná výbava - přilba, pojištění.

Registrace - postup:                   1) po zaslání přihlášky Vám bude přiděleno startovní číslo, které použijete jako variabilní symbol

                                                    při platbě, a následně při prezentaci v den pochodu,

                                                2) platbu proveďte do 7 dnů od přidělení startovního čísla, platbu lze provést  z účtu na účet,

                                                    hotovostním vkladem u banky, nebo složenkou na účet :

                                                                 účet číslo:            2501120253/2010,

                                                                 var. symbol :        přidělené start. číslo,                                    

                                                  údaje pro platbu ze zahraničí:

                                                                IBAN: CZ1120100000002501120253                                         

                                                                SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

                                                  3) po zaregistrování platby na účtu budete e-mailem vyrozuměni o přijetí platby a úspěšném

                                                       ukončení registrace.

Storno poplatky:                          1) v případě zrušení účasti v termínu do 35 dnů před konáním pochodu vracíme účastníkovi

                                                       částku ve výši 100% startovného, 

                                                  2) v případě zrušení účasti v termínu do 20 dnů před konáním pochodu vracíme účastníkovi

                                                      částku ve výši 50% startovného,

                                                   3) v případě zrušení účasti v termínu kratším jak 19 dnů před konáním pochodu nevracíme 

                                                        účastníkovi žádnou částku.

         Částky budou zasílány zpět na bankovní účet plátce startovného.    

 

III. Organizační ustanovení

Registrace účastníků:                    07,30 - 10,00 hod.,

Průběžný start:                             07,30 - 10,00 hod.,

Výdej ocenění:                             11,00 - 18,00 hod.,

                                                     - ocenění náleží účastníkům, kteří po absolvování trasy mají v pochodovém dokumentu

                                                        zaznamenán čas startu a průchod všemi kontrolními body.

 

IV. Povinnosti účastníků pochodu v souladu s ustanoveními zákona č.289/1995 Sb., zejména: 

HLAVA TŘETÍ - OBECNÉ UŽÍVÁNÍ LESŮ

§ 19 - užívání lesů

(1) Každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest. Při tom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců.

§ 20 - zákaz některých činností v lesích

(1) V lesích je zakázáno

a) rušit klid a ticho,

h) vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu,

i) vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví,

k) kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa,

l) odhazovat hořící nebo doutnající předměty,

o) znečišťovat les odpady a odpadky.

(2) Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.

 

 

 

 

 


  
  

 

DOPORUČUJEME POCHODY

 

KONTAKT NA POŘADATELE - INFORMACE

email: polchod@seznam.cz

tel.: + 420 604 669 207