PROPOZICE

I. Všeobecná ustanovení

 

Pořadatel:                  

SKP Nový Jičín, z. s. - oddíl nohejbalu.

 

Datum konání:           

25. května 2019.

 

Místo startu a registrace:  

Malenovice,

hotel Rajská bouda,

49.5743064N, 18.4041931E,

www.rajskabouda.cz

 

Přihlášky:                   

do 10. května 2019 (max. 500 účastníků),

 

1) cestou elektronického formuláře uvedeného na těchto stránkách.

 

Startovné:                     

1) dospělí - 550,- Kč nebo 23 euro,  

2) děti do 15 let ( roč. 2005 a mladší) - 350 Kč nebo 14 euro,                                                                                 

   - v ceně startovného je zahrnuta:

       - pamětní medaile se stužkou,

       - certifikát, 

       - mapové podklady a značení trasy,

       - pitný režim,

       - občerstvení - bageta,

3) dospělí bez nároku na medaili - 350 Kč nebo 14 euro,

4) děti do 15 let ( roč. 2005 a mladší) bez nároku na medaili - 200 Kč nebo 8 euro,

 - v ceně startovného je zahrnut:

       - certifikát,

       - mapové podklady a značení trasy,

       - pitný režim,

       - občerstvení - bageta,

 

 

Zdravotní zabezpečení:   1) zajištěno cestou RZS - linka tísňového volání 155,

                                    2) účastníci pochodu startují na vlastní nebezpečí,

                                    3) pořadatel doporučuje uzavření pojištění pro případ zranění.

 

II. Tecnická ustanovení

 

Délka trasy:                    A - 15,1 km 

                                      - bez omezení věku.

                                      trasu lze absolvovat pouze chůzí nebo během.

 

                                      B - 25,5 km

                                      - bez omezení věku.

                                      trasu lze absolvovat pouze chůzí nebo během.

 

                                       CT - 62,2 km - okolo tří přehrad (Šance, Morávka, Baška)

                                     - osoby starší 18 let. 

                                      - trasu lze absolvovat pouze na horském kole,

                                       - povinná výbava - přilba, pojištění.

 

Registrace - postup:       

1) po zaslání přihlášky Vám bude přiděleno startovní číslo, které použijete jako variabilní symbol při platbě, a následně při prezentaci v den pochodu,

2) platbu proveďte do 7 dnů od přidělení startovního čísla, platbu lze provést  z účtu na účet, hotovostním vkladem u banky, nebo složenkou na účet :

     - účet číslo:            2501120253/2010,

     - var. symbol :        přidělené start. číslo,                                    

 

údaje pro platbu ze zahraničí:

     - IBAN: CZ1120100000002501120253                                         

     - SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

3) po zaregistrování platby na účtu budete e-mailem vyrozuměni o přijetí platby a úspěšném ukončení registrace.

 

Storno poplatky:           

1) v případě zrušení účasti v termínu do 40 dnů před konáním pochodu vracíme účastníkovi částku ve výši 100% startovného, 

2) v případě zrušení účasti v termínu do 30 dnů před konáním pochodu vracíme účastníkovi částku ve výši 50% startovného,

3) v případě zrušení účasti v termínu kratším jak 29 dnů před konáním pochodu nevracíme účastníkovi žádnou částku.

      Částky budou zasílány zpět na bankovní účet plátce startovného.    

 

 III. Organizační ustanovení

 

Registrace účastníků:     07,30 - 09,00 hod.,

Průběžný start:              07,30 - 09,00 hod.,

Výdej ocenění:               11,00 - 19,00 hod.,

 

- ocenění náleží účastníkům, kteří po absolvování trasy mají v pochodovém dokumentu zaznamenán čas startu a průchod všemi kontrolními body.

 

 IV. Povinnosti účastníků pochodu v souladu s ustanoveními zákona č.289/1995 Sb., zejména: 

 

HLAVA TŘETÍ - OBECNÉ UŽÍVÁNÍ LESŮ

 

§ 19 - užívání lesů

(1) Každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest. Při tom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců.

 

§ 20 - zákaz některých činností v lesích

(1) V lesích je zakázáno

a) rušit klid a ticho,

h) vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu,

i) vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví,

k) kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa,

l) odhazovat hořící nebo doutnající předměty,

o) znečišťovat les odpady a odpadky.

 

(2) Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.