ÚČASTNÍCI POCHODU

4. ročník - 2017

- Policie ČR,

- Polícía SR,

- Policja PR,

- Armáda ČR,

- Armáda SR,

- Armáda PR,

- Vojenská policie ČR,

- Armádní zálohy ČR,

- veterán Policie ČR,

- veterán Armády ČR,

- Městská policie ČR,

- Mestská polícia SR,

- Hasičský záchranný sbor ČR,

- Sbor dobrovolných hasičů ČR,

-IPA ČR,

- IPA SR,

- IPA Německo,

- IPA PR,

- Vězeňská služba ČR,

- Zbor väzenskej a justičnej služby SR,

- Celní správa ČR,

- Colný úrad SR,

- civil,

- civil SR.


3. ročník - 2016

- Policie ČR,

- Polícía SR,

- Policja PR,

- Armáda ČR,

- veterán Policie ČR,

- veterán Armády ČR,

- Městská policie ČR,

- Hasičský záchranný sbor ČR,

-IPA ČR,

- IPA SR,

- IPA Rakousko,

- Vězeňská služba ČR,

- Celní správa ČR,

- civil.


2. ročník - 2015

- Policie ČR,

- Polícía SR,

- Armáda ČR,

- veterán Policie ČR,

- veterán Armády ČR,

- Městská policie ČR,

- Hasičský záchranný sbor ČR,

- Hasičský a záchranný zbor SR,

- Vězeňská služba ČR,

- Celní správa ČR,

- civil.


1. ročník - 2014

- Policie ČR,

- Armáda ČR,

- veterán Policie ČR,

- Městská policie ČR,

- Hasičský záchranný sbor ČR,

- Vězeňská služba ČR,

- civil.